ACW-enquête 'Wat moet er aangepakt worden?'

  • Posted on: 19 June 2012
  • By: CD Meerhout

Op 14 oktober 2012 kiezen we een nieuw gemeentebestuur. We duiden dan mensen aan die de komende zes jaar in belangrijke mate bepalen hoe de mobiliteit, het wonen, het werken, het recreëren, het samenleven… in onze gemeente er uit gaat zien.

Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Wat is belangrijk?

ACW Meerhout schuift over zeven thema’s, zeven belangrijke prioriteiten naar voor. Welke daarvan vindt u essentieel? Via http://www.acwmeerhout.be/ kan u de enquête invullen. ACW Meerhout bundelt al de voorstellen en zal die aan de nieuwe bestuursploeg overhandigen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tags: