Bestuursakkoord CD-sp.a

  • Posted on: 26 December 2012
  • By: CD Meerhout

Op 13 december presenteerden de toekomstige mandatarissen het bestuursakkoord tussen CD en sp.a aan de leden. Het bereikte akkoord droeg de goedkeuring weg van de aanwezige leden.

In bijlage kan u de presentatie nalezen.