GAS4

  • Posted on: 23 January 2022
  • By: CD Meerhout

Sinds 1 januari 2022 is de GAS4 werking opgestart in Meerhout. De volgende overtredingen werden voordien strafrechtelijk afgehandeld maar zullen dus via een <GAS boete worden afgwerkt:

  • 58 euro: parkeren in (woon)erven, stilstaan en parkeren op verhoogde berm, parkeren in voetgangerszone, gebruik gehandicaptenkaart, halfmaandelijks parkeren,….
  • 116 euro: stilstaan en parkeren op autowegen, op specifieke plaatsen waar het gevaar of onnodig hinder kan veroorzaken voor andere weggebruikers,…

Indien de overtreder niet akkoord is met de opgelegde sanctie dan kan deze binnen een termijn van 30 dagen een schriftelijk verweer indienen.