herdenking overledenen corona

  • Posted on: 19 September 2021
  • By: CD Meerhout

Op 1 november zullen de Meerhoutse overledenen herdacht worden op de begraafplaats. De burgemeester zal op dat ogenblik ook een gedicht onthullen. Onlangs werd hiervoor een oproep gedaan. 20 gedichten werden ingestuurd. De cultuurraad koos uit deze gedichten het meest passende. De gedichten werden hiervoor anoniem gemaakt om tot een neutrale keuze te komen. Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de cultuurraad gevolgd. Elke inzender ontvangt een brief met de beslissing vanuit het gemeentebestuur.