Kinderen worden heer en meester in hun speelstraat

  • Posted on: 18 May 2012
  • By: admin

Deze zomer zullen vijf straten telkens één week omgevormd worden tot een speelstraat.

De regels van een speelstraat

  • Een speelstraat is een openbare weg waar de volledige breedte is voorbehouden voor het spelen van kinderen
  • Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of waarvan hun garage in die straat gelegen is, hebben toegang tot speelstraten. Daarnaast hebben ook prioritaire voertuigen, zoals ambulance, politie,  brandweer, dokter van wacht, … toegang wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
  • De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen.