Werkwinkel Geel-Laakdal-Meerhout werft een tewerkstellingscoördinator aan

  • Posted on: 16 May 2012
  • By: CD Meerhout

De gemeentebesturen en OCMWs van Geel-Laakdal-Meerhout maken werk van het lokale werkgelegenheidsbeleid. Het uitbouwen van een succesvol lokaal werkgelegenheidsbeleid doe je echter als gemeente niet alleen. Het aanpakken van de werkloosheid is een zaak van samenwerking tussen verschillende organisaties.

Het is om die reden dat we de krachten bundelen om een lokale tewerkstellingscoördinator voor onze zorgregio te kunnen aantrekken en hiervoor de nodige financiële middelen te voorzien. Om dit geld te vinden hebben we veel creativiteit aan de dag gelegd in de hoop om in onze netwerkgedachte op andere partners te kunnen beroep doen. Naast de 3 gemeentes vonden we een partnerschap met Ten Diensten en met de provincie Met andere woorden, de centen zijn er en ondertussen zijn we overgaan tot de aanwerving van een tewerkstellingscoördinator. Werk aan de Winkel! We hebben het alvast begrepen.

 

één voltijds intergemeentelijke tewerkstellingscoördinator (M/V)
(niveau A1a-A3a)

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de lokale besturen (Geel – Laakdal – Meerhout) en het opvolgen van het algemeen economisch klimaat in het zorggebied. Je ontwikkelt verschillende initiatieven om dit beleid concreet vorm te geven, afgestemd op de noden van de lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s). Je staat ook in voor het overleg met alle betrokken actoren in de reguliere en sociale economie, het afstemmen van onderlinge acties en het uitwerken van projecten afgestemd op de noden van kansengroepen.

Jouw profiel
- je bent in het bezit van een functiegericht masterdiploma OF
- je bent in bezit van een algemeen masterdiploma met 4 jaar relevante beroepservaring
- je slaagt in de aanwervingsproeven

Wat bieden wij
- een salaris tussen 2871,27 euro bruto per maand bij 0 jaar ervaring en 3554,60 euro bruto per maand bij 10 jaar ervaring (er kan maximum 10 jaar nuttige ervaring in de privé-sector in rekening gebracht worden)
- contracttype : onbepaalde duur
- soort dienstverband : contractueel
- fietsvergoeding, trein- of busabonnement, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
- niveau Nederlands : goede kennis noodzakelijk, schrijven en spreken

Solliciteren
Stuur uiterlijk op 19 april 2012 je sollicitatiebrief, een recent CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen, Werft 20 te 2440 Geel of geef dit tegen ontvangstbewijs af aan de onthaalbalie van Stad Geel.
Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.
De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een mondeling gesprek en psychotechnische proeven.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar.

Meer informatie over deze functie kan je opvragen bij de personeelsdienst van het stadsbestuur op het nummer 014/56.61.30 of via personeelsdienst@geel.be. De functiebeschrijving vind je op www.geel.be.
Bij Stad of OCMW Geel worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en eventueel diploma en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof,handicap of nationaliteit.

Tags: