Gepost op: 29/10/2016 - 21:12

De werken aan de sluisbrug komen bijna tot een einde. In de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2016 werd beslist dat de snelheid over de sluisbrug beperkt wordt tot 50 km/h. Er blijven 2 volwaardige rijvakken aanwezig met daarbij langs beide zijden fiets-suggestiestroken van 1,5m breed.

Gepost op: 29/10/2016 - 21:10

De werkgroep 'Bus naar Mol' wenst een gefundeerde onderbouwing om eventueel te pleiten voor een busverbinding naar Mol bij De Lijn. Hiervoor zijn er gegevens nodig van de eventuele gebruikers van deze busverbinding. Aangezien het gemeentebestuur hieraan graag meewerkt werd er beslist door het college van Burgemeester en Schepenen om de toelichtende tekst aangaande de werkgroep 'Bus naar Mol' op te nemen in het decembernummer van het meerhouts... lees verder

Gepost op: 29/10/2016 - 21:08

De gesneuvelden van WOI en WOII worden jaarlijks herdacht op 11 november. Het gemeentebestuur organiseert samen met vaderlands Vredelievend Meerhout deze herdenking. Deze herdenking start om 9h30 aan het gemeentehuis met een stoet naar de St Trudokerk voor een herdenkingsmis, gevolgd door een huldiging van het Oorlogsmonument en het Vredesmonument. Daarna nodigt het gemeentebestuur alle sympathisanten van deze herdenking uit voor een receptie... lees verder

Gepost op: 17/05/2016 - 12:09

In 2015 maakten 20 Meerhoutenaren gebruik van de Rolmobiel. Dit is een initiatief in samenwerking met de Provincie Antwerpen en de deelnemende gemeenten waarbij mindervaliden gebruik kunnen maken van een busje met chauffeur die hen oppikt aan huis en afzet waar ze moeten zijn. In 2015 werden er 84 van zulke ritten uitgevoerd waarbij een Meerhoutenaar de passagier was. Dit project is nog in zijn testfase maar blijkt zeer succesvol te zijn.

Gepost op: 22/02/2016 - 21:01

Afgelopen week werd de schoolvoorstelling 'Ten Aanval' in de Agora van het gemeentehuis opgevoerd. Ten Aanval is een aangrijpend interactief muzikaal verhaal voor jongeren over de Eerste Wereldoorlog. Alle vijfde- en zesde leerjaren van de Meerhoutse scholen werden uitgenodigd.

Pagina's