realisatie onderwijs

Een vernieuwde gemeentelijke lagere school in de Schoolstraat.

De gemeentelijke lagere school in de Schoolstraat is meer dan honderd jaar oud en vraagt hoognodig om renovatie. Jaren geleden werden de nodige subsidies aangevraagd om de school te kunnen renoveren. En eindelijk is het zover. De middelen komen vrij zodat er in 2019 gestart kan worden met bouwen.

Ondertussen werden de plannen opgemaakt. Aan de straatkant zal de school nog herkenbaar zijn, maar achteraan komt een heel nieuwe invulling.
Het meer dan 100 jaar oude schoolhuis, waar nu de directeur een stek heeft, krijgt een volledige renovatie. De voorgevel blijft behouden en wordt gerestaureerd.
Achter de voorgevel wordt een nieuw schoolgebouw met twee verdiepingen gebouwd.
De vleugel langs de St.-Trudoweg, die dateert uit het midden van de jaren 1940, maakt plaats voor een nieuwbouw van vier klassen en een nieuwe mediatheek.
De speelplaats en de sanitaire ruimten in de turnzalenblok worden gemoderniseerd.
De markante bomen op de speelplaats blijven behouden

De vernieuwde school zal voldoen aan de strengste bouw- en milieunormering en zal zo helpen het engagement van het gemeentebestuur, om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten, te realiseren. De nieuwe infrastructuren houden rekening met een mogelijke groei van de school. Ze maken het mogelijk om kwalitatief hedendaags onderwijs te kunnen blijven aanbieden en om in te spelen op nieuwe onderwijstendensen.

 

Een masterplan brengt een optimale invulling in beeld van de site tussen de Schoolstraat en de Eikenboomlaan.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om, op termijn, alle door de gemeente ingerichte schoolse activiteiten samen te brengen op de site tussen Schoolstraat en Eikenboomlaan. We denken hierbij aan kleuteronderwijs, kinderopvang, sport- en muziekacademie. Dit moet een efficiëntere organisatie en mobiliteit tot stand brengen, zonder in te boeten op kwaliteit.

De twee niet-gemeentelijke onderwijsnetten van Meerhout werden van de plannen op de hoogte gebracht. Zij werden gevraagd om te onderzoeken of het wenselijk is om alle scholen op één locatie onder te brengen. Bij een eventuele verhuis zou elke school haar eigen identiteit bewaren.

Het vrij onderwijs, aanwezig in de deeldorpen Gestel en Zittaart, liet weten dat ze met haar scholen in deze kernen zal blijven. Het gemeenschapsonderwijs of GO! onderzoekt nog de piste om te verhuizen naar de site Schoolstraat-Eikenboomlaan.

Samen met IOK werd een masterplan voor het gebied tussen de Schoolstraat en de Eikenboomlaan opgesteld. Het plan geeft de mogelijkheden weer voor het invullen van functies op de site. Ook de mobiliteit in en rond het gebied werd in beeld gebracht.

Dit plan moet in de toekomst vertaald worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Alle betrokken partijen krijgen hierbij inspraak. Pas na goedkeuring van het uitvoeringsplan kan een concrete verdere invulling van het domein voorbereid worden. Een verhuis van kleuteronderwijs en BKO is dus nog niet voor morgen, maar de zaadjes van een ambitieus onderwijsbeleid kunnen hiermee wel kiemen.

 

Kansen voor muzikaal talent

Al geruime tijd heeft Meerhout een afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Geel. Heel wat jongeren en volwassenen ontdekken er het plezier van muziek maken.

De laatste jaren is er in het muziekonderwijs flink geïnvesteerd.

De piano waarop heel wat leerlingen spelen of begeleid worden, had zijn beste tijd gehad. Het 43-jarig instrument werd in 2018 vervangen door een nieuw exemplaar. Het was een huzarenstukje om hem op zijn plek te krijgen, maar nu staat hij te blinken om al dat muzikaal talent te ontwikkelen.

Het slagwerk zit in Meerhout in de lift. Heel wat jongeren vinden het geweldig plezant om dit instrument te bespelen en kiezen voor deze richting. Daarnaast heeft Meerhout twee slagwerkverenigingen: het Meerhouts Percussie Orkest en KDOEM. Omwille van de behoorlijke kostprijs van slagwerkinstrumenten en de ruimte die ze innemen is het niet eenvoudig om in een fatsoenlijk aanbod te voorzien.

Na overleg met de muziekverenigingen kwamen de gemeente, het Meerhouts Percussie Orkest en de Academie overeen om een lokaal en instrumenten te delen. De slagwerkklas van de academie verhuisde in 2013 naar een groot lokaal boven de bibliotheek. Ook MPO plaatste er haar slagwerk.

De gemeente investeerde in akoestische isolatie en instrumenten. Gedurende zes jaar werd er jaarlijks een budget voorzien om slagwerkinstrumenten aan te kopen.

Een deftig uitgeruste slagwerkklas zorgt ervoor dat Meerhoutse studenten in Meerhout hun geliefd instrument kunnen bespelen. De MPO’ers gebruiken het slagwerk van de gemeente en de studenten van de academie bespelen, indien gewenst, de instrumenten van MPO. Iedereen content!