Realisaties Landbouw

Tijdens de huidige legislatuur ondersteunden wij de Meerhoutse landbouw op volgende fronten:

- deelnames aan projecten voor plattelandsontwikkeling.

- zekerheid over het gebruik van landbouwgronden.

- een goede waterhuishouding in de gemeentelijke, de provinciale en Vlaamse waterlopen.

- ondersteuning aan plattelandsprojecten.