Realisaties Openbare Werken

 

Gerealiseerde projecten:

- In september 2013 werden de werken beëindigd voor de heraanleg van voetpaden, parkings, opritten en beplanting van de Vloei, Engelse Hof en gedeelte van het Kruisenpad.

- In 2015 werd de renovatie van de wegen Hakkenrode, Heibloemstraat, Heideweg, stuk Hezemeer, zijstraat Kiezel, Weidestraat en M. Cruysberghslaan uitgevoerd.

- In 2016 hadden we de renovatie van de voetpaden van de M. Cruysberghslaan.

- Verder begonnen we in 2016 met de werken aan de wegen en riolering van de Engstraat, Peerdstraat, Jagersweg, Kortestraat, Meiberg en Molenberg, evenals het ondergronds brengen van de nutsleidingen. Het ganse project werd beëindigd eind 2017.

- Ook nog in 2017 werd de renovatie van de wegen Eekhoornpad, Gestelaar, H. Geestbeemdenweg, Kerkplein, Rode Kruislaan, St. Jorisstraat, St. Jozeflaan, St. Niklaasstraat, Waterstraat en Hoekstraat uitgevoerd.

- Windmolens in Gestel met mogelijkheid tot het aankopen van aandelen (burgercoöperatie)

 

Projecten in uitvoering:

- Omvorming straatverlichting naar ledverlichting en ondergronds brengen van de nutsleidingen, Waterstraat, Hoekstraat en St Barbarastraat.

- Aquafin rioleringsproject Balen – Olmen, rioolwaterafvoer van Meerhoutsebaan – Olmsebaan. Aanbesteding februari 2018, 130 dagen uitvoering. Uitbreken van de betonvakken, helft van de rijweg, de noordzijde van de grens met Olmen tot aan woning 266, om persleiding aan te sluiten op afvalwatercollector in de Rooiaarde (Maereholt). Maken van doorsteken thv. Maereholt en woning 266. Het voorzien van wachtbuizen naar de zijstraten om latere aansluiting mogelijk te maken. Al de woningen op Meerhouts grondgebied, gelegen langs de Olmsebaan, van de grens tot Rooiaarde, verplicht aan te sluiten op het rioleringsnet.

 

Terugkerende activiteiten:

- Wegenrenovaties, initieel gebudgetteerd 300.000€ op jaarbasis (nu verlaagd naar 270.000€ per jaar).

- Jaarlijks budget voorzien voor de verdere omvorming van de huidige straatverlichting naar ledverlichting.

- Onderhoud van wegen en grachten (niet Pidpa, provinciale en gewestelijke) en groen.