realisaties sport

 

Meerhout mag zonder twijfel een sportieve gemeente worden genoemd. Heel wat realisaties op gebied van sport werden tijdens de voorbije jaren uitgevoerd.

-  Vooreerst was er de ingebruikname van de sporthal Den Aks. In deze sporthal in de Bevrijdingslaan vinden ondertussen verschillende sportverenigingen hun onderdak. Een gebruikersreglement met daarbijhorend retributiereglement voor de sportaccommodatie werd opgesteld. Ook een defibrillator is te vinden aan de ingang. Op de bovenverdieping bevindt zich een mooie tribune, alsook de cafetaria “De Bos-kant-in”, waar verenigingen allerlei activiteiten kunnen organiseren (bepalingen in het reglement).

- Een nauwe samenwerking met K. Turnkring Volharding werd bekroond met een convenant met duidelijke afspraken voor beide partijen (naschools gebruik van turnzaal 2 en 3). Voor de tumbling teams werd een inbouw fast-trek gebouwd, waarbij werd geopteerd voor een gedeelde kost voor K. Turnkring Volharding en de gemeente.

- Ook met Berg en Dal werd de samenwerking bevestigd door een dading aan te gaan met het bestuur van voetbalclub Geel voor het afkopen van het recht van opstal van het A voetbalterrein in het sportcentrum. Vervolgens heeft Berg en Dal met de gemeente een convenant afgesloten voor de huur van het A, B, C, D en E voetbalterrein met bijhorende kleedkamers, cafetaria en receptieruimte. Bovendien werd de volledige verlichting van het B voetbalterrein vernieuwd.

- In het kader van kinderarmoede (Meerhout was pilootgemeente) werd door de Sportregio Zuiderkempen een halftijdse sportopbouwwerker aangesteld om, samen met de regionale OCMW ’s, projecten voor de doelgroep kansarmen uit te werken en op te starten. Een sportkamp voor kinderen uit de doelgroep wordt georganiseerd in de herfstvakantie.

- De organisatie van de Ronde van Meerhout voor kinderen tot 12j., werd overgenomen door de gemeente en de sportraad, na het plotse overlijden van de organisator ervan.

- In 2018 startte een opleiding loopbegeleiders in Meerhout.

- Tenslotte mochten wij nog de renovatie van de oevers van de gemeentelijke visvijver noteren, evenals het aanstellen van viswachters voor de controle en het aanpassen van het gebruiksreglement.

Jaarlijkse organisaties:

Gemeentelijke sportdienst:

Meerhout stopt met roken, kleutersportdag, BMX vakantiepas, sportkamp augustus, sport en spel voor 50+, extra beweeguurtje in woonzorgcentrum De Berk, scholenveldloop en scholensportdag 5de en 6de  leerjaren, personeelssportdag, start to mountainbike.

Gemeentelijke sportdienst en sportraad:

Sportlaureatenviering, ronde van Meerhout, sportacademie, kinderjogging.

Gemeentelijke sportdienst en sportregio:

Avonturen dag Ardennen 12 tot 18j. , regionaal G sportkamp van 8 tot 16j., regionaal G sportkamp vanaf 16j., motor instap dag 12 tot 18j., SNS pas, ski- en snowboard dag, sportprikkels sportkamp voor kansarmen.

Verenigingen in samenwerking met gemeentelijke sportdienst via promotie:

Joggen voor beginners en gevorderden, Engstraatjogging, viskampioenschap van Meerhout.

Naast al deze realisaties en de bestaande sportactiviteiten, zijn er momenteel ook nog heel wat sportgerelateerde acties in uitvoering:

- Zo voorzien wij in het vervangen van de verlichting van de 5 oudste buitenterreinen van TC De Nethe door ledverlichting, evenals het vervangen van ¾ van de draadafsluiting van de 5 oudste buitenterreinen van TC De Nethe.

- Wij zorgen voor voldoende sproeiwater voor de buitentennisterreinen in drogere periodes door extra hemelwater of grondwater naar de putten te voorzien.

- Verder werken wij aan een nieuwbouw, kleedkamers en cafetaria voor Berg en Dal. Het gaat hier om een gedeelde investering van ongeveer 2/3 voor Berg en Dal en 1/3 voor de gemeente.

- Een volgende verbetering is het vervangen van de sintel of gravel atletiekpiste naar een tartan kunststofpiste. De huidige looppiste is niet voorzien van een drainage en staat dan ook regelmatig onder water en is erg onderhoudsintensief, vooral door grasbegroeiing. Belangrijk voor het verkrijgen van deze subsidie is het soort infrastructuur, dat bovenlokaal moet kunnen ingezet worden. De renovatie van de atletiekpiste was dan ook noodzakelijk om een kans te maken om deze subsidie binnen te halen. We moeten de huidige gravelpiste volledig renoveren. Met de subsidie hebben we de mogelijkheid om een tartan looppiste aan te leggen voor de prijs van een gravel looppiste. De Vlaamse overheid heeft ons laten weten een subsidie toe te kennen voor de aanleg van deze tartan looppiste voor een bedrag van 277.000€ (na nieuwbouw Berg en Dal).

- Eind februari 2018 zijn er nog 2 subsidiedossiers ingediend voor de renovatie van de schoolsportinfrastructuur de Duizendpoot in functie van naschools gebruik. Inhoudelijk gaat het over de volledige belichting van turnzaal 1, 2 en 3, ingang, cafetaria, sanitaire blok en kleedkamer naar led verlichting, evenals de renovatie sanitair naar thermostatische douchekranen en volautomatische legionellaspoeling en het omvormen van de vroegere tribuneruimte naar training ruimte voor boogschieten. Verder is er de vernieuwing van het dak van turnzaal 1 dat al jaren lekt. Een tweede dossier wordt opgemaakt voor de aanbouw van een nieuwe ingang naar turnzaal 2 en 3.

- In 2019 gaan wij starten met een loopproject voor kinderen en volwassenen.

- Wij gaan ons verder buigen over de hervorming van het subsidiereglement voor sportverenigingen, nu beleid subsidies voor verenigingen, impulssubsidies enkel voor jeugdsport en sponsering Nike naar jeugdsport toe.

- We gaan over tot het plaatsen van buiten fitness toestellen.

- Er werden plannen gemaakt voor het onderhoud van de mountainbike Landduinenroute, het looppad en het BMX parcours.

- En tot slot willen wij blijvende aandacht hebben voor een goede bezetting van de sporthal en turnzalen in onze gemeente.