realisaties welzijn

Een gezonde gemeente ijvert voor meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen en streeft naar een maximaal gezonde omgeving
Stoppen met roken
10000-stappen uitdagingen
Fit in je hoofd
Loopbegeleidercursus
Electrische fietsen voor medewerkers
Fosterfietsen
Water en soep in de BKO (ook fruit binnenkort)
Valpreventie
Dragen van fluohesjes via scholen
AED

Screenings, gezonde tafels
Meerhout kreeg het label van Gezonde Gemeente. Er wordt extra ingezet op het uitnodigen van de doelgroepen van bevolkingscreenings (borstkanker,...). Kinderen worden extra aangemoedigd om gezond te eten(gratis soep en enkel water in de BKO, overleg met scholen om in te zetten op dezelfde items,...).

Oprichting huis van het kind met website
Het Huis van het Kind werd opgericht samen met de gemeenten Laakdal en Geel. Kind en Gezin is een sterk betrokken partner. In de toekomst zullen events, die georganiseerd worden door 1 van de partners aangaande kinderen en jongeren, onder de naam van Het Huis van het Kind worden ondergebracht en zal de communicatie errond ook zo verlopen. Samenwerken zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden zijn. Er is geen fysiek Huis van het Kind, maar wel een website.

De website kreeg de nodige ‘couleur locale’ dankzij vele kindertekeningen. Verschillende scholen en opvanginitiatieven van Geel, Laakdal en Meerhout werden gevraagd om de kinderen en jongeren te laten tekenen rond hun droomhuis. ‘Wat kan je goed, wat of wie moet er in jouw ideaal huis zijn, wat doe je er allemaal?’ Honderden kleurrijke tekeningen stroomden binnen. Zo gaven kleine én grote kinderen zelf mee kleur en vorm aan de website.

Op www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be vind je informatie en kan je advies vragen over het grootbrengen van kinderen en jongeren en over preventieve gezondheidszorg. Je kan zoeken via de ontwikkelingsfasen, per thema of direct via de zoekfunctie. Je vindt er ook een overzicht van alle relevante organisaties in de regio en hun activiteitenaanbod. Het Huis van het Kind organiseert dus regelmatig activiteiten waarbij klein én groot elkaar ontmoeten. De dienstverlening is toegankelijk voor alle ouders en andere opvoeders. Je hoeft als gezin dus geen probleem te hebben om er terecht te kunnen.

Inclusieve kinderopvang
Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte, samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Sinds deze legislatuur zet onze buitenschoolse kinderopvang hier extra op in. Onze begeleidsters volgen hiervoor extra opleidingen, zodat ze kinderen met extra noden ook voldoende een persoonsgerichte begeleiding kunnen aanbieden. Deze extra noden kunnen zeer uiteenlopend zijn, van een dodelijke pinda-allergie tot autisme.

Heropstart denktank mindervaliden
In het verleden bestond er al een denktank voor mindervaliden. Deze werd deze legislatuur nieuw leven ingeblazen. Het werd snel duidelijk dat er een groot aantal mindervaliden in Meerhout woonachtig is door de aanwezigheid van het Volderke. In de denktank wordt er nagedacht over mogelijke verbeteringen, die aangebracht kunnen worden in onze gemeente, om het leven voor de minder mobiele mens te vergemakkelijken.
Er werd aan alle supermarkten in Meerhout gevraagd om aangepaste winkelkarretjes voor mindervaliden te voorzien. Hierdoor kunnen mindervaliden zelfstandig winkelen, hetgeen veel betekent voor hun eigenwaarde.Deze zullen weldra ingevoerd worden.

Opstart Rolmobiel